Pot un nen o adolescent necessitar teràpia psicològica?

Si, els nens i adolescents també sofreixen de: angoixa, depressió, tristesa, ira, por, gelosia. Això al seu torn es pot veure reflectit en problemes de conducta que impedeixen el *desenvolmiento i desenvolupament esperat d’ell.
La infància és l’etapa en la qual posem els fonaments que van a permetre el desenvolupament i constitució de la personalitat per a la nostra vida adulta. Per això, els problemes que es presentin en aquesta etapa i no es resolguin se solen anar fent cada vegada mes fortes i els anem arrossegant al llarg de la nostra vida adulta.

De vegades aquest tipus de problemes poden ser passatgers i fins i tot són part de la formació de la personalitat i el caràcter. Però en unes altres, si el nen o adolescent no aconsegueix superar-los, àdhuc amb l’ajuda dels pares, és recomanable recórrer a un expert.