La Teràpia de Pareja es recomana quan hi ha conflictes en la relació, se sent que la situació és repetida i insostenible i no es troba solució als problemes. És llavors, el moment de plantejar-se l’opció que algú neutral i expert pugui ajudar.

Quins són els problemes més freqüents que es porten a una Teràpia de Pareja?

  • “Enganxar-se” en discussions inútils i destructives en les quals es fa sofrir i se sofreix sense arribar a cap solució.
  • No parlar ni comunicar, fins i tot arribar a la indiferència, per la qual cosa la relació va morint
  • La dificultat per acceptar les diferències de l’altra persona. Cadascun se centra en el que l’altre hauria de canviar sense parar esment al que un mateix pot modificar.
  • En parelles amb fills, abandonar l’espai de la parella per dedicar-se a ser pares.
  • Diferents formes de concebre l’educació dels fills.
  • Conflictes difícils d’abordar, tals com,infidelitats, problemes sexuals….
  • Es produeixen  gelosia patològica per part d’un dels membres de la parella o tots dos, que impedeixen el gaudir de la relació.